Sıradan Bir Hayat

Jao Nok Krajok

arsvFilm_BTkXTQirPUDBSHAwTTGUTOVxtVRRPVmR.jpg
Konu

Birbirlerine tereddütle yaklaşan mutsuz bir hasta ve yeni hemşiresinin sıradan hikâyesi, evrendeki yerimize ilişkin yanılsamalara, hayatın kendisi kadar etkileyici ve gizemli bir hikâyeye dönüşür. Bir kaza sonucu belden aşağısı felç kalan mutsuz genç adamın, yeni hemşiresi ile arasında mesafeli bir ilişki vardır. Öte yandan nadiren uğrayan baskıcı babasının da anlayışlı olduğu söylenemez. Ani kesintilerle birbirinden ayrılan uzun, hareketsiz planlar, genç adamın olumsuz tavrının hayatı keşfe dair yepyeni, ihtiyatlı bir çabaya dönüşümünü anlatan bir psikolojik dramın ana hatlarını belirliyor. Film beklenmedik bir anda her türlü sadelikten uzaklaşarak tıpkı insanlar gibi doğum ve ölüm döngüsünden geçmek zorunda olan evren için yazılmış tuhaf bir ağıta dönüşüyor. Kurgu, zamanın akışından kurtuluyor ve “zaman durduğunda, geçmiş ve gelecek olmadan yaşayabilir misin?” sorusu filmin yarısını katediyor. Gerçek, felçli adam ve hemşiresi arasındaki anlatının ardındadır: evrendeki küçük ama muhteşem yerimize dair bir meditasyon. Tüm bunlar uzun, görkemli bir doğum sahnesinde ortaya çıkar.