Sinemanın Yüzüncü Yıldönümü Üzerine

Via Del Centenario Del Cinema

Konu

Çıkış noktasını yönetmen Marco Ferreri’nin “görüntüler sürebilir, fakat sinema öldü” betimlemesinden alan Via del Centenario del Cinema, sinemanın 100. yılını kutlamaya yönelik hayali bir yol izliyor. Çürümekte olan bir film setinden ve Chaplin, Fellini, Bergman ve Visconti filmlerinin parçalarından oluşan fon üzerinde, kamera sinema için hala umut kaynağı olan üç kişiyi sorgular: Geleneklere hiç uymayan bir yönetmen ve Roma sinema evinin yöneticisi olan Silvano Agosti, “Düşünen her insan, özellikle de yaşama arzuları kuvvetli olduğu zaman film çekme sürecinin içinde yer alır.” diye düşünmektedir. Film eleştirmeni ve psikolog Angelo Croci, “görüntü hala fizik ötesine bir davettir” demekte, büyük sinema klasiklerini her gece toplayan ve gösteren projeksiyoncu Pietro Plati ise “filmlerin bir sığınak, hep hayal edip de yaşayamadığımız bir dünya” olduklarını düşünmektedir.