Sinemanın Binyılı

Tausend Jahrekino

tausend-jahrekino.jpeg
Konu

Sinema yaşgününü kutluyor. Modern olarak anılmak isteyen bir yüzyıl, ne çizgisel ne de dairesel olarak anlaşılmamalı, fakat atlamaların, gözyaşlarının, deliklerin, oyukların olduğu bir yüzyıl olarak kabul edilmeli. Filmin ve araçlarının algıya sunduğu şey, bu anlayışın formüle edilmesine yardımcı olmaktadır. Kamera, dünyaya yöneltilmiştir ve onun varlığına tanıklık etmeyi üstlenmiştir, ki dünyanın farklı doğası “kameraya konuştuğu zaman gözümüzle de konuşur”. (Benjamin)