Sıkıntı

Ennui

Konu

İş isteği ve ilgi kaybından doğan zihin yorgunluğu ve tatminsizlik – Sıkıntı.

Genel bilgi