Şeytanlar Ülkesi

Demonoknak Nemzetsege

Konu

Carmina Burana’nın dizelerinden esinlenmiştir. Bir kız uykusunda cinler tarafından baştan çıkarılmaktadır. Bu da yönetmenin natüralist olmayan bir tarzda görselleştirdiği erotik yanılsamalara yol açmaktadır. Kız doğan güneş tarafından kabusundan uyandırılır. Film insan ruhundaki iyi ve kötü etkileşimini keşfetme yolunda bir girişimdir.

Genel bilgi