Şeytanın Değirmeni

Certùv Mlyn

Konu

Jirí Trnka’nın kukla masalı. Bir değirmene yerleşen şeytanı bozguna uğratan savaş gazisinin romantik macerası. Gazi, değirmeni gerçek sahibine geri verir.