Seni Sevmeyeceğim

Tristana

arsvFilm_YXXjgkUUSYdOXrQLYhXuGNHLRlUyXPdz.jpg
Konu

Buñuel, Benito Perez Galdos’un Tristana adlı, 1890’larda geçen romanını 1920-30’lara taşıyarak uyarlamış. Bir İspanyol kasabasında geçen film, toplumun yarattığı farklı sakatlıklara bir bütünün içinde el atıp, temelde sömürü ve intikamın öyküsünü anlatıyor. Buñuel, epey acımasız biçimde, rüyalarına kadar girdiği karakterlerini eksiksiz biçimde çizip, yine de mesafesini koruyor. Filme adını veren Tristana (Catherine Deneuve), öksüz ve yetim bir genç kız. Annesinin tanıdığı, hayırseverliği şaibeli beyefendi Don Lope (Buñuel’in favori burjuvası Fernando Rey) tarafından vesayet altına alınıyor. Kendini önce bir baba figürü gibi sunan Don Lope, aslen kıskanç koca rolüne talip. Koca olabilmek için baba otoritesini kullanmaktan da çekinmiyor. Tristana’yla Don Lope’nin ilişkisi, çeşitli hamlelerde sırayla kurban konumuna düştükleri, aşırı zalim bir oyun olarak sürüp gidiyor. Tristana, hem tipik bir Buñuel filmi, hem de değil. Burjuvazinin Gizli Çekiciliği gibi tipik sayılabilecek filmlerindeki gerçeküstücü hicvi barındırmıyor. Burada gerçeküstücülükten çok, soyutlamadan gelen, iyice derinlere sinmiş bir absürdizm var. Ses bandına çoğu kez hakim olan sükunet de bu havayı destekliyor. Tristana, bunların yarattığı belli belirsiz tedirgin edicilik ve karakterlerin, özellikle de Don Lope’nin, değişkenliği sayesinde, oldukça rahatsız edici bir film haline geliyor. Kendisinden tiksinmemiz için kâfi derecede sebep sunulan Don Lope, film içinde, makul bir isyankâr, yahut sevgisine karşılık bulamayan zavallı ihtiyar olarak da karşımıza çıkabiliyor. Buñuel’in değişmez hedefi olan burjuvaziye verip veriştirdiği noktalardan biri de burası. Don Lope’nin liberal görüşleri savunmasının, kimi zaman son derece akla yatkın gelen biçimde dayatılan sisteme karşı çıkışının tek motivasyonu kişisel çıkarları. Buñuel, sağlam bir öyküyü, dramatik yönünü zayıflatmadan politik bir eksene oturtuyor. Film, toplumun sömürü ve baskı araçlarını, Tristana’nın cinsel bastırılmışlığının farklı yüzlerind