Şehirde Bir Gece

En Kvall Pa Stan

Konu

Gecenin karanlığında, bıçaklar keskinken, her şey oabilir…