Şehir Sporları

Sports Urbains

Konu

Tüm şehir, spora adanmış bir tapınaktır. Ama ne tapınak ve ne sporlar! Hatırlanması gereken en yüksek performans, büyük şehirlerin anonim yapısıyla ilintilidir. Büyük şehirlerin keşmekeşi içinde kent sakinleri sıklıkla kendilerini bir spor dalıyla uğraşan bir kişi kadar güç harcarken bulabilirler. Filmde sorulan, sınırları bilinmeyen böylesi yaşam koşulları silsilesine daha ne kadar uyum sağlayabileceğimiz sorusudur.