Şato

Das Schloss

arsvFilm_SXUQvuBYZlZSdqFYQPVrdLWSYuQwCRvo.jpg
Konu

Birbirleriyle uyumundan şüphe edilemeyecek bir beraberlik… Avusturyalı yönetmen Michael Haneke ve Franz Kafka… Eserin tüm derinliği, anlamı ve ağır eleştirisiyle Haneke’nin Şato’su… Film, daha en başından izleyiciyi bu iki usta yaratıcının çizdiği atmosferin içine çekiyor. Kadastro memuru K. geç bir vakit, kar fırtınasından ve uykusuzluktan yorgun, çalışacağı köyün bir hanına varır. Han sahibinin ve müşterilerin yabancıları hoş karşıladıkları pek söylenemez. K. bunu köye yerleşmek ya da şatoya girmek isteğini gerçekleştirme sürecinde daha da iyi anlayacaktır. Şato tarafından resmiî emirle çağrılmış olsa da ne gerçekten göreve başlayabilir, ne de Şato’da bir yetkiliyi görme çabaları sonuç verir. Şa-toya yaklaşma veya oraya götürecek bağlantı girişimleri K.’yı iyice dolambaçlı yollara ve karmaşık ilişkilere sürükler. Peki bu ilişkilerin içinde K. ne kadar masumdur? Köydeki insanlara yaklaşımında hesapları, bencilliği ve kibri gözden kaçmaz. Kafka’nın bu bitmemiş romanını televizyon ekranı için yorumlasa da Haneke’nin kendi üslubundan ve film estetiğinden olabildiğince az taviz verdiği dikkat çekiyor. Yönetmen, her zamanki gibi hava şartlarını, yaşam koşullarını bir topluluğun ilişkilerinin parçası haline getirmeyi unutmuyor. Kar fırtınası ve yerden kalkmayan kar, insanları evlerine kapanmak zorunda bıraktığı gibi, bu, onların birbirlerine olan uzaklığının ve yabancılara karşı endişeli yaklaşımlarının da bir nedeni aslında… Filmde Şato’nun gizemi tamamen Şato’nun dışında duyumsanır. Köy halkından hiç kimse oradan yayılan otoriteyi tartışmaz, onun varlığı doğal kabul edilir ve yalnızca onun kuralları içinde hareket edilir. Şato’yla bağlantılı çalışmak bir ayrıcalık olarak yaşanır. Hatta orada görevli birinin metresi ya da habercisi olmak bile önemlidir. Bu görünmeyen otoritenin sürmesi, aslında köyün mensuplarının tam da kendisine bağlıdır. K.’nın içinde dolaştığı ve hedefi için herkesle ilişki kurduğu köy, aslında Şato’nun kendisi midir ? Ayla Kanbur