Şalgam

Nauris

Konu

Bu canlandırma film, tuhaf bir şalgamı ve onu tarladan sökmeye gelenleri konu eden bir halk öyküsüne dayanıyor. Bir köylü şalgam yetiştirmek ve ürün almak için tarlaya gider. Şalgamlardan biri o kadar büyür ki bir insanın tek başına sökmesi olanaksızdır. Köylünün yardım alması gerekmektedir. Kısa bir süre içinde birçok köylü beraberce şalgamı sökmeye çalışırlar. Film, işbirliğinin ve birlikte bir amaca ulaşma çabasının betimlenmesidir. İçlerindeki en küçük katılımcı bile sorunu çözerek kahraman olabilir.