Kökler

Rhizome

RHIZOME_logo_DEF_03093 kopya
Konu

Evrende en küçükten en büyüğe her şey birbirine sıkı sıkıya bağlıdır; devinimler ve sürekli metamorfozların birlikteliğiyle etkileşerek birbirlerini dönüştürürler.