Punch ve Judy

Rakvickarna

Konu

Svankmajer’in ilk filmi Punch ve Juddy panayırlardaki kukla farslarını anımsatır. Sanatsal olarak film fuarın naif ve etkileyici dış görüntüsünü, rengarenk boyaları çatlamış kuklaları ve arka plandaki örtüyü kullanarak ve o dönem reklamlarının şiirselliğiyle bir tezat oluşturacak şekilde anlatır. Palyaço Kaspar, gişeci, çekiç, tabut ve kobay gibi tüm geleneksel karakter ve nesneler gözler önündedir. Film uyumsuzluğun, yıkıcılığın ve saldırganlığın ender rastlanan bir göstergesidir.