Potemkin’e Saldırı

Comm-Raid On The Potemkin

Konu

Ses: John Wood Potemkin zırhlısına saldırı üzerine bir video oyunu.

Genel bilgi