Porselen Bebek

Konu

1996’da Ervin Lázár, gizemli öykülerden oluşan Yıldız Çiftliği adlı kitabı yayınladı. Kitaptaki bütün öyküler sevimli, zaf ve marifetli köylülerin yaşadığı bir çiftlikte geçmekteydi. Ancak bu öyküler başladıktan bir süre sonra beklenmedik bir şekilde oluşan mucizelerle masala dönüşmekteydiler. Rácpácegres adlı hayali bir köyde geçen ve sıradan öykülerden ortaya çıkan masallar, 20. yüzyılın korkunç ve acı veren tarihini anlatmaktadır. Kendi kurallarına göre yaşayan çiftçiler bir şekilde dış dünyanın kanunlarıyla yüz yüze gelirler ve bu çatışmadan manevi değeri yüksek, insanı gözyaşlarına boğan, büyülü öyküler doğar. Porselen Bebek, bu öykülerden birbiriyle yakın ilişkili olan üçünü konu almaktadır. Dış dünyadan askerler atlarının üzerinde çiftliğe gelirler ve beklenmedik bir şekilde 14 yaşındaki bir çocukla çatışırlar. Tarihin doğru yoldan saptığı bir dönemde, devletin gönderdiği bir “yoldaş”, çiftliktekilere ölüleri canlandıracağı sözünü verir. Yine anılarda kötü yer etmiş bir yılda göç etmeye zorlaran Suabialı yaşlı bir çift, çiftlikte saklanmaya çalışır ama biri onları ihbar eder. Bu üç öykü de aslında aynı karakterlerin boy gösterdiği tek bir öyküye dönüşür. Porselen Bebek, çoktan unutulmuş geçmişten bir mesaj, 20. yüzyıl Avrupa’sından üç olağanüstü mucizedir.