Piet Mondrian

Piet Mondrian

piet-mondrian.jpeg
Konu

İzlenimciler dizisinden karma canlandırma tekniği kullanılarak yapılan bir film. Filmde Hollandalı ressam Piet Mondrian’ın sanatsal yaratıcılığı, yaşadığı ve çalıştığı döneme ait belgesel resimlere kıyaslanarak sunulmaktadır. Yönetmen, yirminci yüzyılda görsel sanatın gelişimini, fovizmden geometrik soyutlamaya kadar, Mondrian’ın resimlerinden örnekler kullanarak anlatmaktadır.