Pana-Mana Görüntüler

Les Visions Panameennes

visions-panameennes.jpg
Konu

Paris sokaklarının ritmiyle uyum içinde bir şiir. Kişisel bir günlük olduğu kadar aynı zamanda bir dönemin tanıklığı da. Görüntü dışı metinlerle durmaksızın süren diyalogların eşliğinde ürkek izlenimler oluşturan garip ve güzel görüntülerden bir kolaj. Kadın yüzleri, göstericiler, başıboş gezinmeler ve sonunda bütün bilginin bir anlam kazandığı atmosfer.