Otesanek

Greedy Guts / Otesanek

arsvFilm_TSSSbwRUbTDYNDRWfhTnhzEfrVczQTSA.jpg
Konu

Günümüz Prag’ında yaşayan Horak ailesinin çocuğu olmamaktadır. Bir gün Bay Horak bahçede topraktan tuhaf bır şekilde küçük bir çocuğa benzeyen bir ağaç kökü çıkartır. Bayan Horak’ın çocuğu gibi baktığı bu kök zamanla canlanır. Ancak Horak’ların Otik adını verdikleri çocuk inanılmaz bir iştaha sahiptir. Filmin başlangıcı Bunuel gerçeküstücülüğünü anımsatan tuhaf ve komik sahneler içerir. Bebekler pazar yerinde tartılmakta, kağıtlara sarılıp müşterilere satılmaktadır. Bir baba adayı bir karpuzu keser ve içinde bir çocuk bulur. Film, bir süre çocuksuz bir çiftin bir ağaç kökünü evlat edinmesi konusunu işleyen gerçeküstü bir komediymiş gibi görünse de daha sonra olayların akışı değişir ve ortaya bir canavar öyküsü çıkar. Oysa Svankmajer’in asıl amacı insanların bu olay karşısındaki tepkisizliğini göstermektir. “Sürekli anlatılan halk öyküleri efsanelere dönüşür. Otesanek öyküsünün ardındaki efsane nedir? Çocuksuz bir çift kaderlerine karşı gelip kendilerıne doğanın içinden bir çocuk yaratırlar ve böylece yaradılış sırrını çalmış olurlar. Doğa düzenine karşı gelişleri yalnızca onların değil çevrelerindeki insanların da cezalandırılmalarına yol açacaktır. Görüldüğü gibi burada anlatılan insanlık tarihinin en temel efsanelerinden biri olan “Adem ile Havva” ya da “Faust’a benzeyen bir efsanedir. İnsan genlerinin kopyalanmaya başlandığı bir dönemde bu tür efsaneler daha da güncelleşmektedir”. Jan Svankmajer