Ölüm Dansı

Danse Macabre

Konu

Ölü olduğunu düşündüğümüz sırada, cansız bir beden bir an için hareketlenir, eğilip bükülerek son bir ölümcül baleye başlar. Bu kasılmalar kararsız, düzensiz hareketler midir, yoksa geçmiş gitmiş bir yaşamın karmaşasını mı yansıtmaktadır?