Nokta

Nokta

arsvFilm_zRWURVDYtZQWVPhFSIZubykPMWWfVwSo.jpg
Konu

Nokta, Derviş Zaim’in geleneksel sanatlarla çağdaş sinema anlayışını sentezlediği filmler dizisinin en yeni örneği. Zaim, Nokta’da Osmanlı hat sanatının tek bir el hareketiyle yazım tekniği olan “İhcam”ı dijital kameranın kesme yapmadan tek bir hareketle çekim yapma kabiliyeti ile harmanlıyor. Tuz Gölü’nün uçsuz bucaksız beyaz zemininden, sanki ufuk çizgisi yokmuş, yerle gök bir olmuş gibi görünen bu mekanın yarattığı yanılsamadan yararlanarak filmin görsel yönden tek bir planmış gibi algılanmasını sağlıyor. Karakterler, otomobiller ve bir kulübeden ibaret figürleri, gölge oyunu misali, ışık tutulmuş beyaz fon üzerindeymişçesine beliriyor. Nokta’yı tenik bir gövde gösterisinden, salt deneysel bir yaklaşımdan ayıran ise hem tasavvuftan hem psikanalizden etkilenen içeriği. İşlediği bir suçun vicdan azabıyla kıvranan kahramanın bu azaptan kurtulabilmek için çırpınmasını konu alıyor. İnsanın içinde iyilikle kötülüğün çarpışmasını, nefsine yenildiği, suç işlediği için pişman olan kişinin bağışlanma çabasını sergiliyor. Bir yandan da kurgudaki manevralarla zamanın geri dödürülemezliği, ölenin geri gelmeyeceği gerçeklerinin altını çiziyor. Alin Taşçıyan