Nehir Kıyısında

Loddrett Vannrett

Konu

Birlikte yaşayan ve birbirlerini yansıtan balık ve balıkçılarla ilgili bir öykü.