My Father My Lord

Hofshat Kaits

arsvFilm_qCHSYPtHRyKffVxhKWwJraUnWYRUttuL.jpg
Konu

Bu güçlü ve yürek paralayıcı film, dini inançlara gözü kapalı bağlı kalındığında nasıl bir bedel ödenebileceğini sorguluyor. Filmin ana karakteri olan köktendinci bir cemaatin üyesi saygıdeğer haham, aynı zamanda inancının gerekleriyle ailesinin mutluluğunu uzlaştırmak zorunda kalan bir baba ve kocadır… Dünyanın her yerinde, farklı inançlara sahip milyonlarca insan, dini vecibelerini köktenci yollarla yerine getiriyor. David Volach’ın akıldan çıkmayan bu samimi filmi, dünyanın en aşırı ortodoks cemaatlerinden olan Haredi cemaatine mensup İsrailli bir ailenin hikayesini konu alıyor; ancak filmin mesajı, bunun çok ötesine geçiyor. Babam ve Tanrım, yapılan seçimler üzerinde duruyor ve kimilerinin dini inançlara körü körüne bağlılık, pek çoklarınınsa sadece bir yaşam biçimi olarak gördüğü şeyin nelere mal olabileceğine ışık tutuyor… Babam ve Tanrım, izleyicide güçlü tepkilere yol açması muhtemel bir film; Volach, söz konusu cemaate ve yaşam biçimine odaklansa da, hahamın hikayesini gözü kapalı olarak eleştirmekten sakınmayı başarıyor. Bir avuç karakterin etrafında gelişen bu incelikli film, bittikten sonra da etkisi uzun süre dağılmayacak derin duygular yaratıyor.