Mecanomagie

Mecanomagie

mecanomagie.jpeg
Konu

Mecanomagie, tohum ekimi, tohumun büyümesi ve hasattan oluşan, çok eski zamanlardan beri süregelen çemberi betimler; din, ritüeller ve doğanın mistik güçlerinden oluşan bir evren. Film, bir manzaranın kolektif bilincini kuşatır. Film, eşzamanlı olarak yollarda zig-zaglar çizerek ilerlerken, yerli halktan kimsenin dikkatini çekmeyen insan benzeri yaratıkları, “Jitzerten”i anlatır. “Mecanomagie”, canlı animasyon tekniğinin kullanıldığı bir filmdir.

Genel bilgi