Makedonyalılar

Types De Macedoniens

Konu

Belçika Kraliyet Sinematek’inden

Vodina, Karaferye ve Kesriye çevresi… Bu bölge 1400’lü yıllardan itibaren 500 yıldan fazla Osmanlı egemenliğinde kaldı. Evliya Çelebi, 17. yüzyılda bölgeye yaptığı ziyarette tuttuğu notlarda Veria için “yeryüzündeki cennet” ifadesini kullanır. Bu topraklardaki Müslüman nüfus 1924’teki Mübadele sonucunda İç Anadolu’ya yerleştirilmiştir.

Yönetmen
Genel bilgi