Lumiere

Lumiere

lumiere.jpeg
Konu

1895 yılında Louis ve Augustine Lumiere “sinematograf”ı icat ettiler. 1896’dan başlayarak kurgulu, belgesel, haber, aile, canlandırma dallarında birçok film yönettiler ve birçok kameraman yetiştirdiler. Bu kameramanlar dünyayı dolaşıp bir çok film çektiler. Lumiere insanlığın ilk görsel hafızasını oluşturan ve sinemanın yüzyıllık tarihinin müjdecisi 60 kısa film sunuyor. Film bu yaratıcıların, nasıl bir çağın hafızasını oluşturduklarını ve “Yedinci Sanatı” nasıl yarattıklarını anlatıyor.