Lokomotif

Veturi

Konu

Düşsel bir kahraman olan bir kanguru (Finlandiya’da Kössi Kenguru diye bilinen Kanguru Gussy) bir lokomotifi harekete geçirmeye çalışmaktadır. Ama lokomotifin çalışmaya niyeti yoktur. Bir sürü şaşırtıcı yolla kahramanımızın çabalarını karşılıksız bırakır. Öykü, birbirini anlama ve bir amaç için birlikte hareket etme gereksinimini simgeliyor. Bu canlandırma filmi, yeni çözümler bulmak için çaba ve gayret göstermenin önemini vurguluyor. Kahramanımız, daha yakından tanıyıncaya dek lokomotifi tehdit edici bir yaratık gibi görüyor. Film, önyargı ve bilgiye de değiniyor.

Genel bilgi