Liam

Liam

arsvFilm_YYVRDPrMRPQEYCTRhbXNITmqmUSNpjZY.jpg
Konu

Öykü olağanüstü bir yeteneğe sahip, yedi yaşındaki küçük oyuncu Anthony Borrows’un bakış açısından anlatılıyor. 1930’larda Liverpool kentinin katolik azınlığına mensup bir ailenin tek gelir kaynağı çelik fabrikasında çalışan babanın maaşıdır. Ekonomik kriz nedeniyle fabrika kapanınca baba diğer işçiler gibi günlük iş alabilmek için umutsuzca çaba harcar. Aile açlıkla karşı karşıyadır. Liam ise gittiği katolik okulunda sürekli olarak rahip ve öğretmeni tarafından eğer günah işlerse cehennemde yanacağı konusunda uyarılmaktadır. Aşırı uçlardaki gruplar kaçınılmaz olarak yoksul insanlar üzerinde etkili olurlar. Ailenin maddi durumu sürekli kötüye giderken Liam’ın babası Yahudilere karşı savaş açmış olan İngiliz Faşist Birliği’ne katılır. Filmin ilk sahnesinde, Liverpool’un fakir bir semtinde, kötü döşenmiş eski evleri gördüğünüzde ve yalnızca babanın çalıştığı beş kişilik bir aileyle tanıştığınızda “Yine çocukluğu yoksulluk içinde geçmiş bir yönetmenin yaşam öyküsünü izleyeceğiz” diye düşünebilirsiniz. Bu düşünceniz kısmen doğru olabilir. Çünkü Liam Jimmy McGovern’in çocukluk anılarından yola çıkarak yazdığı senaryodan çekilmiş bir film. Ancak Liam kötü ekonomık koşulların nasıl faşızmın yükselmesıne yol açtığını ustaca anlatıyor. Üstelik, olay halkın Nazilerle işbirliği yaptığı Fransa’da ya da savaştan sonra tekrar yaşadıkları yere dönen Yahudilerin faşist çetelerce katledildiği Polonya’da geçmiyor. Mekanımız İngiltere. Avrupa’da Nazizm güç kazanırken on bin Yahudi çocuğa kucak açan ve Nazi Almanyası’na karşı kahramanca savaşan İngiltere.