Laponların Ülkesi

Same Atnam

Konu

İsveç’in Kuzey Kutbu’na komşu dağlık bölgesinde, Laponların yaşamlarını sürdürmelerindeki en önemli unsur ren geyiği yetiştiriciliğidir. Ama gelecekte ne olacağı belli değildir. Laponların toprakları hidroelektrik güç santralleri, ormanların yok olması, yeni yollar ve turizm tarafından tehdit edilmektedir. Film yalnızca ses ve imge aracılığıyla modern İsveç toplumuyla, Laponların eski geleneklerini ayakta tutma savaşımları arasındaki çelişkiyi betimliyor.