Kuyruklu Yıldızın Masalı

Chewedl y Gome

Konu

Filmde bir kuyruklu yıldızın düzenli aralıklarla dönüp gelmesini ve her ziyaretinde evrenin gelişmesine ilişkin zihinlerimizde bıraktığı izlenimleri göstermek için çeşitli teknikler kullanılmıştır.

Genel bilgi