Krokodil Sokağı

Street of Crocodiles, The

arsvFilm_cQUIPnDsXSNGUJVGUUhWRBvXXgVVirva.jpg
Konu

Bruno Schulz’un yazı ve çizimlerine dayanan Krokodil Sokağı, izleyiciyi Orta Avrupa gerçeküstücülüğünün zalim ve absürd dünyasında gezintiye çıkarıyor. Schulz’un Kafkavari temalar üzerine fantezisi, önce tiksinti ve merak, ardından da acıma ve korku uyandıran tek kukla canlandırmadır belki de. Üstelik hepsi de makas ve yün yumak gibi sıradan malzemelerle.