Kralın Yeni Giysileri

The Emperor's New Clothes

emperor's new clothes1-edit kopya
Konu

Görünmez giysileri kuşanan kral meseli, günümüz siyaseti için de kusursuz bir metafor. Bu kez kralın çıplaklığını ifşa etme görevi, usta yönetmen Michael Winterbottom ile kamera önündeki komedyen ve aktivist Russell Brand’e düşüyor. Mali kriz ve ekonomik eşitsizliğe bu kez İngiltere perspektifinden tanıklık ediyoruz. Büyük şirketlerden birinin CEO’su yirmi yıl kadar önce bir çalışanın ortalama maaşının on katını kazanırken, bugün bu oran 200 katına yükselmiş durumda. Oxfam’ın rakamlarına göre, dünyanın en zengin 80 kişisinin serveti en yoksul 3,5 milyar insanın kazancının toplamına eşit. 2008 krizi, sistemi herkesin yararına olacak biçimde dönüştürmek yerine bu farkı daha arttırdı.

Röportajların yanı sıra Michael Moore tarzı performatif eylemlerden yararlanan Russell Brand, bizleri önce doğduğu Essex’e, ardından New York’a götürüyor. Esnek üretim koşullarında geniş çoğunluğun yarattığı artı değerin, tepedekiler tarafından nasıl lüks bir hayat tarzına dönüştürüldüğüne tanıklık ediyoruz. Kralın Yeni Giysileri, bu çıplak gerçek karşısında değişim talep ediyor.