Kral ve Gulyabani

Král A Skritek

Konu

Altın tutkusunun kurbanı olan Kral Midas’ın efsanesinin modern bir uyarlaması.