Karşılaşma

Karşılaşma

Konu

İsa’dan önce ikinci yüzyılda Batı Anadolu uygarlıklarından İon kültürüne mensup bir düşünür olan Aşa, varoluşunun başlangıç noktasına, doğuya doğru yola çıkmaya karar verir. Son bir kez Apollo rahibesine danışır. Rahibe, Aşa’yı ulaşacağı yerde düşünemeyeceği kadar başka ve garip bir dünyayla karşılaşacağı konusunda uyarır. Aşa ise, onu ve temsil ettiği değerleri ardında bırakarak yola çıkar. Aynı dönemlerde Anadolu’nun Kapadokya bölgesinde Zerdüşt dinine mensup rahipler, aydınlığın karanlığa karşı kazanacağı mutlak zafer gününe olan inançlarını, kutsal ateş kültüyle ve ayinleriyle her gece yenilemektedirler. Zerdüşt baş rahibi ile, İon düşünürü Aşa ertesi gün karşılaşırlar, Batı’dan gelen Aşa ile yüzünü batıya dönmüş Muğ, yaşam ve zaman hakkında konuşurlar.