Karımdan Parçalar

Des Morceaux De Ma Femme

Konu

Altmış yaşında bir adamın karısı ölür. Adam geçmişi unutmaya karar verir. Stephen Dixon’un “The Signing” hikayesinden.