Karanlık, Işık, Karanlık

Tma, Svetlo, Tma

Konu

Vücudu, hisleri ve varlığıyla bir insan boş bir odayı doldurur, fakat varlığı geçici ve değişkendir. Kendisini gelmiş olduğu karanlıkta derin düşüncelere bırakır ve aynı şekilde yok olur. Film, insanın yaratılışını gerçeküstü bir mitin ironik görüntüsü olarak ortaya koymaktadır. Bu kez, insan ve ona ayrılan mekan arasındaki orantısızlıktan doğan şüpheci bir yaklaşım ortaya çıkar.