Kaplanın Yılı

El Año Del Tigre

arsvFilm_PZvCJfVOfVVWIWxcHnNRxxYRYRMPTXAM.jpg
Konu

Manuel’in hapis yattığı, Güney Şili’deki hapishane, şiddetli bir depremde yıkılır. Manuel kargaşanın ortasında kaçıp da evine döndüğünde, depremin ardından gelen tsunaminin karısını ve kızını alıp götürdüğünü öğrenir. Yıkıntıların içinde ilerleyen kaçak, kendi harap olmuş yaşamını sorgulamaya başlar. Bu çelişkili özgürlük, doğanın zalimliğiyle yüzleşmesine ve kendi insanlığının sınırlarını değerlendirmesine yol açar. Kaplanın Yılı gerçek olaylara dayanmaktadır, Şili’de, Şubat 2010’da gerçekleşen depremden birkaç hafta sonra, gerçek mekânlarda çekilmiştir. “Kurmaca sinema, gerçekliğin hakkını verecek mekanizmaları bulduğunda güçlü bir araç olabilir. 2010 yılının başlarında, şiddetli bir deprem ve ardından gelen tsunami, Güney Şili’nin büyük bir bölümünü harap etti. Hapishaneler yıkıldı, mahpuslar firar etti; bir sirk kaplanı, dalgalar kafesini alıp götürürken kaçtı. Birkaç gün sonra, kargaşanın ve ölümün orta yerindeki bir özgürlüğün en büyük ceza olduğunu fark eden firariler, hapishanelere geri döndüler.” Sebastián Lelio