Kahraman

Hero, The

Konu

Günümüz politik yaşamını ima eden, halk motifleri üzerine yergi çeşitlemeleri.