İyi Niyet Başa Bela

Of Best Intentions

Konu

Kader her zaman adil değildir. Bazen en iyi niyetlerimize karşın, çaresizce kaderin kurbanı oluruz