İki Yumak Yün

Dve Klubicka

two balls of wool (1754 x 1370)2
Konu

İki yün çilesinin romantik hikâyesi.