İki Dil Bir Bavul

İki Dil Bir Bavul

arsvFilm_epUWYPVRSYPVdiRaAURRZKZXwrxUvYbX.jpg
Konu

Yeni mezun olmuş Türk öğretmen Emre Aydın, ıssız ve yoksul bir Kürt köyüne öğretmen olarak atanmıştır. Öğretim yılının başında köye ulaşır ve birkaç kötü sürprizle karşılaşır. Köyde musluktan su akmaz ve öğrenciler derse gelmez. İki Dil Bir Bavul, okul yılı boyunca bu öğretmeni izler. Kamera onu ve öğrencilerini yorumsuz bir şekilde gözler, burada öğretmenlik yapmanın onun için ne kadar zor bir görev olduğuna tanık oluruz. Birçok aile evde sadece Kürtçe konuşmaktadır, dolayısıyla çocuklar Türkçe öğrenmekte güçlük çekmektedir, aynı zamanda bu, Kürtlerle Türk devleti arasındaki gergin ilişki düşünülecek olursa hassas bir mevzudur da. Aydın, kendi ülkesinde bir yabancı gibidir, ama görevini yerine getirmeye kararlıdır. Çoğu zaman sevecen ve sabırlı bir eğitimcidir, ancak öğrenciler defterlerine Kürtçe sözcükler yazdığında sükunetini kaybederek hepsini sınıftan çıkarır. Cep telefonuna sarılarak evini, onu dinlemeye hazır annesini arar. “Heyecanla oturduğum masada, yıllardır dile getirdiklerimizin, binbir dereden su getirerek anlatmaya, paylaşmaya çalıştıklarımızın 81 dakikalık mükemmel bir belgesel drama örneğiyle, unutulamayacak şekilde aşikâr edilmesi karşısında uzun süre kalakalıyorum.” Yıldırım Türker