Huacho

Huacho

arsvFilm_egZYfzUkVNXSDJTQSTXMbtKvbPlPShUZ.jpg
Konu

Alejandro Fernández Almendras’ın sürükleyici ilk uzun metrajlı filmi Huacho’da, kırsal geleneklerle modern hayatın çatışması anlatılıyor. Ağır koşullar altında çalışan bir ailenin yaşamını anlatan Almendras, kırsal kesimde yaşayan milyonlarca Şililinin çektiği zorluklara dair düşündürücü bir tablo çiziyor. Filmi çok iyi tanımlayan “huacho” sözcüğü, “piç” veya “babasız” demek, aynı zamanda “terk edilmiş” anlamında da kullanılıyor. Modern yaşam tarzı ailenin toplumdan dışlanmasına neden oluyor. Elektrik kısıntısı, düşük ücretler ve ayrımcılık gibi problemler karşısında, hayatta kalabilmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Almendras dolambaçlı bir anlatım yerine, her bir karakteri gün boyunca izleyerek karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor. Latin Amerika sinemasının Lisandro Alonso ve Adrián Caetano gibi son dönem yeni gerçekçi yönetmenlerinin izinden giden Almendras, bütün bu yaşamlara özgün ve etkileyici bir yarı belgesel görünümü katarken asla duygusallığa düşmüyor. Karakterlere yüklediği insancıllık ve gösterdiği hürmet film boyunca kendini gösteriyor ve eski gelenekleri yaşatan birçok kişinin sesini izleyicilere iletiyor.