Horoz ve Fıçı

A Kakas Es A Hordo

Konu

Çiftçi K. Bela’nın üzüm bağı don vurduğu için harap olmuştur. Kış boyunca şarabı olamayacağını anlar. Güneşli bir sonbahar sabahı yaşamına son vermeyi kararlaştırır.