Gündelik Yaşantımız

Nasa Svakodnevna Prica

OUR EVERYDAY LIFE - 2 kopya
Konu

Genç bir savaş gazisi olan Sasha, savaş sonrası Bosna’nın politik ve ekonomik sorunlarıyla baş etmeye çalışırken, babası Muhamed, giderek yozlaşan toplumda kendi inançlarından vazgeçememektedir. İki erkeğin dertleri arasında sıkışıp kalan anne Maria’nın aniden hastalanması aileyi tekrar birbirine bağlar. Sorunlar arttıkça Muhamed ve Sasha, insanın son sığınağı olan ailenin öneminin farkına varırlar.

Gündelik Yaşantımız, Saraybosnalı tipik bir ailenin günlük dertleriyle ilgili bir film. Ana karakter Sasha zafer yerine statükonun sürmesine neden olan savaş nedeniyle kendini aldatılmış hissedenlerden biridir. 2000’ler, şimdilerde Bosna Hersek’te 40’lı yaşlarını süren ve gençlikleri savaşta heba olmuş koca bir kuşağa, ne özgürlük ne başarılı bir iş hayatı ne de ilerleme sağlamıştır. Hayat onlar için ‘askıya alınmış’ gibidir. Filmin karakterleri, daha iyi bir hayat, rahatlık ve güvenlik peşinde olan sıradan insanlardır. Statik kamera, dramatik bir ışık, yumuşak renkli kostüm ve dekor; yoğun bir duygusal atmosfer, mizah ve insanlık dramı etkisi yaratıyor. Parçalanan bir aile, farklı kültürlerin anlayabileceği evrensel bir konu. Hiçbir gelecek sağlamayan bir ülkede yaşamak genç bir insan için çok zordur.”

−Ines Tanović