Güneş, Tuz ve Deniz

Sunce, Sol I More

sun-salt-and-sea.jpg
Konu

Bu film özlem duygusunu anlatır, güneşe, tuza ve denize olan özlem.