Görünüşte Ortak Yaşam

Red-End And The Seemingly Symbiotic Society

arsvFilm_RkqDTdMRVRURyPQClfTiWlhXTvXeXLPP.jpg
Konu

Karıncalar soğuk bir toprak mağarada büyük bir saray inşa etmek için şeker küpleri toplamaktadırlar. Burası larvaların toplandığı bir yer haline gelir. Ancak larvaların tuhaf, yürüyen, obur yaratıklar olduğu ortaya çıkar.