gerisayım

gerisayım

countdown_01-edit.jpeg
Konu

Filmlerin başında yer alan gittikçe küçülen sayılarla sıfıra ulaşarak filmi başlatan Gerisayım pelikül parçalarının ve sonlarında yer alan boş karelerin montajından oluşan bir buluntu film. Başlayamayan bir yok film alegorisi.