Fotoğraf

Fotografia

arsvFilm_SWQHnZTIVqKWVPDUWuQHPqIvRVXSSzfV.jpg
Konu

Claudiu bir iş toplantısına giderken, babasının uzunca bir süredir istediği fotoğrafı almak için onun evine uğrar. Yaşlı adam için fotoğrafın özel bir değeri olması nedeniyle başlangıçta kolay gibi görünen bu iş oldukça zorlaşır.