Foşşş!

Plumps!

Konu

Daha önceki filmlerden Kanguru Gussy olarak bildiğimiz düşsel karakter bir sahil kasabasına gelir ve denizde bir ada görür. Adaya doğru yelken açmaya, hatta adaya yüzmeye çalışır, ama ada yakınlarında yaşayan balıklar bir nedenle bu yabancının adaya ayak basmasını engellerler. Birçok başarısız girişimden sonra başka bir adam kıyıya gelir. Ve onun yeni bir düşüncesi vardır. Temalar: Çaba göstermek, sorunları anlamak ve çözmek, düşkırıklığı, yardım etmek, huzurlu bir yaşam.