fazlamesai

fazlamesai

FazlamesaiStills01-edit.jpeg
Konu

Büyük bir makine olan günümüz İstanbul’unda genç kız ve erkek işçilerin seslerini duyarız.

Genel bilgi