Dört Adım

Keturi Zingsniai

Konu

Düğün geleneklerinin değişimi üzerine bir film. Neşe, gizem ve hüzün dolu o eski düğün adetlerine ve geleneklerine ne oldu? Baltık mitolojisinde düğünler ölüm ve yeniden doğumla ilişkilendirilirdi. Düğünlere çeşitli ağıtlar, şarkılar ve ayinler eşlik ederdi. Ticarileşmiş modern düğünlerde hala bu geleneklerin izlerini görebiliyor muyuz? Bunları aramalı mıyız? Kaybettiklerimiz ve keşfettiklerimiz nelerdir?